2006. évi kampányok

 

A GRSP Magyarország Egyesület 2006-ban több kis projektet és egy nagy projektet valósított meg.

Nagy projekt

A GRSP Magyarország Egyesület pályázatot hirdetett a biztonsági öv használatát népszerűsítő kampány megtervezésére és lebonyolítására. A beérkezett pályázatok közül az Egyesület tagjai az Add Communication Reklámtanácsadó Kft. 'Párnás férfi’ elnevezésű kampánya mellett döntöttek. A kampány elindítása az Állami Autópálya Kezelő Zrt., illetve az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felajánlásával vált lehetővé.

A kampány 2006. szeptember 4-én kezdődött el, Budapesten a 47, 49, 1/A és 3 villamosokon, vidéken pedig 20 darab helyközi Volánbusz járaton jelent meg a reklám.
Október 4-én került ki Budapest és a vidéki nagyvárosok utcáira 50 darab óriásplakát és 35 darab „midilight” reklám. A „midilight”-ok többsége Shell benzinkutak kijárataihoz került országszerte.

 

Kis projektek

„Buli sofőr - Tombol a „Buli sofőr” program

Brüsszelben, az EU égisze alatt évek óta működik egy EFRD nevű szervezet (European Forum for Responsible Drinking – a Mérsékelt és Felelősségteljes Italfogyasztás Európai Fóruma), amelynek munkájában 18 ország vesz részt, köztük hazánk is.

Magyarországon három éve tíz nagy hazai és világszerte működő szeszesitalt gyártó és forgalmazó cég alakította meg a HAFRAC nevű szervezetet (Hungarian Association for Responsible Alcohol Consumption – Magyar Szövetség a Kulturált Alkoholfogyasztásért), amelynek célja azonos az Európai Fórum (EFRD) alapelvével és itthon ennek szellemében tevékenykedik.
Mind az európai országok, mind a magyar szervezetek elsődleges célja az alkoholnak, (mint élvezeti cikknek) a társadalommal történő megértetése, a szeszesital gyártók és a fogyasztásban érdekelt szereplők közötti sikeres párbeszéd előmozdítása. Bátorítsa a pozitív, és szorítsa vissza a negatív italfogyasztási szokásokat.

A HAFRAC tevékenysége során több sikeres programot dolgozott ki, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a felelős és kulturált alkoholfogyasztásra.
A „Vezet vagy iszik”, a „Buli sofőr” és a majdani a „Tudod-e hol a határ” elnevezésű akciók során külön hangsúlyt helyeznek a fiatalokra, akiket egyúttal igyekeznek minél jobban bevonni a programok kidolgozásába is.

2005-ben kezdődött – elsőként az országban – a ”Buli Sofőr” program, amely 2006 nyarán-őszén teljesediett ki. A program lényege, hogy speciális „Buli Sofőr”-ös trikókba öltözött fiatalok látogatnak meg Budapesten, Balatonon és vidéki városokban kb. 50-70 szórakozóhelyet, és megkérdezik az ott lévő fiatalokból álló társaságokat, hogy van-e köztük Buli sofőr, vagyis olyan önként felajánlkozó személy, aki aznap este lemond az alkohol fogyasztásáról, és a szórakozás végén a barátait autóján hazaviszi. Ha a válasz pozitív, akkor ajándékot kapnak, melyet a Coca-Cola Magyarország ajánlott fel. Ha nincs ilyen a társaságban, a hostessek felhívják a figyelmet az ittas vezetés veszélyére.

Magyarországon az éves szeszesital fogyasztás szintje 3,4-3,5 abszolút liter/fő, amely során kedvező tendencia, hogy a magyarok kevesebbet isznak, de a jobb minőségű italokat részesítik előnyben.
Az alkoholfogyasztás kultúráltságáért létrejött hazai szervezet, a HAFRAC az elmúlt évben tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy az ittasan okozott közúti balesetek száma –megtörve a 2001-2004 közötti emelkedő tendenciát – a 2005 évben csökkent, (2004-ben 2909 eset, az összesnek 13,9 %-a, 2005-ben 2372 eset, az összesnek 12,4 %-a), amely azt bizonyítja, hogy a társadalomban működő civil kezdeményezések hathatósan tudják elősegíteni a kedvező folyamatokat.

„Közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai továbbképzés mentőgépkocsivezetők részére” – a 2005 évi projekt folytatása

Nagy várakozás előzte meg a mentőgépkocsi-vezetők 2006-ra tervezett továbbképzését. Először a dunaújvárosi vezetéstechnikai pálya adott otthont a továbbképzésnek. Ez az oktatás a GRSP Magyarország Egyesület támogatásával jött létre.

Megjelenés a „Biztonságos utakon a XXI. században” konferencián

A GRSP Magyarország Egyesület egy standdal mutatkozott be a 2006. október 25-27-én megrendezett „Biztonságos utakon a XXI. században” konferenciához kapcsolódó közlekedésbiztonsági kiállításon.

 

A GRSP "Nagy projekt" kampányának vizsgálata

A kikérdezések 2006 november 17-29. között zajlottak az 1. táblázatban megjelölt helyszíneken. Összesen 1047 kérdőívet töltöttek ki a kérdezőbiztosok.

1. táblázat A kikérdezések helyszínei

 

Város

Cím

Mérőhely száma

Győr

Szt. István út - Domb u. Shell benzinkút

1

Győr

Győr Plaza - Vasvári P. u. felöli bejárat 1

2

Veszprém

Pápai út Shell benzinkút

3

Veszprém

Balaton Plaza

4

Budapest XII.

Déli pu.

6

Budapest XII.

Alkotás út 20-24. Shell - Déli pu. felé

7

Budapest XIX./IX

Lurdi ház

8

Budapest XXI.

Csepel Plaza

9

Szeged

Szeged Plaza

10

Szeged

Algyői út Shell benzinkút

11

 

A kikérdezések főbb eredményeit a következő ábrák tartalmazzák. Az 1. ábrán látható, hogy a válaszadók alig több, mint 10 %-a ismeri a GRSP új kampányát. A legismertebb és legmagasabb pontszámú a „Hová száguld” kampány.

1. ábra A kampányok ismertsége, értékelése

Az új GRSP kampány ismertsége az 1 és 3 városban, azaz a győri és a pápai SHELL kutak közelében voltak. Mindkét helyszín közelében volt kihelyezve plakát.

2. ábra Az új GRSP kampány ismertsége, értékelése a különböző helyszíneken

A 3-6. ábrák általában a kö

3. ábra Ön beköti a biztonsági övét?

4. ábra Általánosságban hasznosnak tartja-e a közlekedésbiztonsági kampányokat?

5. ábra A közlekedésbiztonsági kampányok haszna, kontra beköti-e az övét

6. ábra Hol találkozott biztonsági öv viselésére felszólító kampánnyal?

 

 

 

GRSP Magyarország Egyesület, 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.; Tel.: 371-5944, Fax: 371-5899; grsphungary@grsphungary.hu