GRSP dokumentumok

 

A tagok számára többféle elônyt is kínál a GRSP Magyarország Egyesület:


Tények


A társadalmi, gazdasági célkitûzések között Magyarországon is fontos helyet foglal el a közúti közlekedés fejlesztése, és nem utolsó sorban a közúti biztonság folyamatos javítása. Minden társadalom elemi érdeke, hogy közlekedése, ezen belül közúti közlekedése, minél kevesebb sérülést okozzon állampolgárainak, a halálos áldozatok száma pedig a lehetô legkisebb legyen. Magyarországon, az alapadatokból kiszámítható – nemzetközileg elfogadott – baleseti, sérülési mutatók szerint jelenleg nagyon kedvezôtlen a közúti biztonság általános helyzete. A hivatkozott mutatók kb. kétszeresen rosszabbak, mint a fejlett európai országokban, emiatt is szükséges és indokolt a jelenleginél intenzívebb és hatékonyabb baleset-megelôzési munkát végezni.

Jelenleg Magyarországon évente mintegy 20 000 személyi sérüléssel is járó baleset történik a közutakon, melyek következtében egy közepes méretû falu népességét – 1200 – 1300 ember – veszítjük el értelmetlenül. A nemzetgazdaság vesztesége is jelentôs méreteket ölt, becslések szerint közel 300 milliárd forint évente.

Minden ország kormánya felelôs a balesetek számának csökkentéséért és a súlyosságuk mérsékléséért, de ez nem megy összefogás , partnerség nélkül.

 

Közös felelôsség • Mi az a GRSP?


A Világbank 1999-ben indította útjára a Partnerség a Közlekedésbiztonságban (GRSP = Global Road Safety Partnership) címû programját, amely az állami szektor, az üzleti szféra és a civil szervezetek együttmûködésében rejlô lehetôségeket kívánja aktivizálni a közúti balesetek csökkentésére, valamint az ezekbôl adódó veszteségek enyhítése céljából. Magyarországon a 2000-es évben alakult meg a GRSP Nemzeti Bizottság. A közép-kelet-európai régió több országának az Európai Unióhoz történô csatlakozásakor a GRSP Irányítótanácsa azt a döntést hozta, hogy az új EU tagországokban önálló Nemzeti GRSP Szervezetek jöjjenek létre a közlekedésbiztonság területén végzett nemzeti és európai munka eredményesebbé tétele érdekében. Ennek a fi lozófi ának szellemében került bejegyzésre 2005-ben a GRSP Magyarország – kiemelten közhasznú - Egyesület.

A GRSP Magyarország Egyesület tagjai a kormányzati, a civil és az üzleti szektor legfontosabb képviselôi a közlekedésbiztonság területén. Tagjaink közé tartoznak:
3M Hungária Kft. • Állami Autópálya Kezelô Zrt. • General Motors • Ikotics István magánvállakozó • Inter-út XXI. Kft. • Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) • Közlekedéstudományi Intézet Nonprofi t Kft. (KTI) • Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete • Magyar Autóklub • Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete • Magyar Szövetség a Kultúrált Alkoholfogyasztásért (HAFRAC) • Majsai Autósiskola "Driver" Közbiztonsági Alapítvány • Országos Rendôr-fôkapitányság – Országos Balesetmegelôzési Bizottság (OBB) • Shell Hungary zRt. • Allianz Hungária Vezetéstecnikai Centrum, Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. • Transaurus Kft. • Dr. Lányi Péter, magánszemély • Vasi Péter, magánszemély • Horváth Dénes, magánszemély • Dr. Jankó Domokos, magánszemély


Az egyesület küldetése és célkitûzései:


Az Egyesület legfontosabb küldetése, a közlekedôk magatartásának pozitív irányú befolyásolása révén, a balesetek számának, súlyosságának csökkentése. Az Egyesület természetesen nem helyettesítheti az állami erôfeszítéseket, sokkal inkább kiegészíti azokat.

Az Egyesület célkitûzései az alábbiakban foglalhatók össze:

 


Hogyan lehet Partner?


Három lehetôség létezik, hogy beszálljon eme nemes küzdelembe, melyet a közúti balesetek áldozatai számának csökkentéséért folytatunk.
Legyen az Egyesület tagja vagy pártoló tagja, így aktívan részt vehet nemcsak a munkában, de a döntésekben is. A harmadik megoldás, hogy csatlakozik egy – egy projekthez, s támogatja annak végrehajtását.

Szívesen látjuk Önt / Önöket is partnereink között!

H–1039 Budapest, Szentendrei út 407. Telefon: +36-1-250-3506 Fax: +36-1-250-3506 e-mail: grsphungary@grsphungary.hu web: www.grsphungary.hu

Elnök: Bérces Ágota Ügyvezetô igazgató: Pausz Ferenc Elnökségi tag: Dr. Lányi Péter Mocsári Tibor Töltse le pdf formátumban!

Közhasznúsági jelentés A GRSP Magyarország Egyesület


2007. évi tevékenységéről
Budapest, 2008. május 30.
Bérces Ágota
elnök


1. Az Egyesület Általános Bemutatása


Az Egyesület létrejöttének előzményei
A „GRSP: Global Road Safety Partnership” nemzetközi szervezetet a Világbank hozta létre 1999-ben, azzal a céllal, hogy a kiválasztott fejlődő és átmeneti gazdaságú országokban segítse elő a kormányzati, a civil és az üzleti szektor együttműködését a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Magyarországon 2000 évben alakult meg ún. GRSP Nemzeti Bizottság, melynek munkáját a GRSP Központ (Genf) tanácsadója segítette. A közép-kelet-európai régió több országának az Európai Unióhoz történő csatlakozásakor a GRSP Irányítótanácsa azt a döntést hozta, hogy az új EU - tagországokban önálló Nemzeti GRSP Szervezetek jöjjenek létre a közlekedésbiztonság területén végzett nemzeti és európai munka eredményesebbé tétele érdekében. Ezen elvárásnak eleget téve az alapítók 2005. május 3.-i alakuló Közgyűlésen szakmai egyesületként, mint közhasznú szervezetet létrehozták a GRSP Magyarország – Partnerség a Közlekedésbiztonságért Magyarországi Egyesületet, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, továbbá az Alapszabályban foglalt szabályok szerint.

Az Egyesület Alakuló Közgyűlése
Az Alapszabály elfogadásával és a tisztségviselők megválasztásával 2005. május 3-án 16 alapító taggal közhasznú egyesületként megalakult a „GRSP Magyarország – Partnerség a Közlekedésbiztonságért” Magyarországi Egyesület.

A GRSP Magyarország Egyesület alapító tagjai:A GRSP Magyarország Egyesülethez 2006. év során csatlakozott tagok:
1. Horváth Dénes, mint magánszemély (csatlakozás dátuma: 2006. január 31.) 2. General Motors (csatlakozás dátuma: 2006. december 13.)

A GRSP Magyarország Egyesülethez 2007. év során csatlakozott tagok:
1. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (2007. május 30.)

Az Egyesület bejegyzésének időpontja
A „GRSP Magyarország – Partnerség a közlekedésbiztonságért Magyarországi Egyesület” hivatalos bejegyzése 2005. augusztus 4.-én történt meg.

Jogerőre emelkedés időpontja
A „GRSP Magyarország Egyesület” hivatalos bejegyzésére vonatkozó végzés jogerőre emelkedésének időpontja: 2005. augusztus 26.

Az Egyesület céljai
Az Egyesület bevételeinek lehetséges forrásai
Az Egyesületnek alapításkor indulótőkéje nem volt, bevételének forrásai a következők voltak:
Tagdíjak, Természetes- vagy jogi személyek, illetve ezek társasági önkéntes befizetései (támogatások, és rendkívüli bevételek).

Az Egyesület tisztségviselői
Elnök: Bérces Ágota
Alelnök: Dr. Lányi Péter
Elnökségi tagok: Pausz Ferenc, Mocsári Tibor
A Számvizsgáló Bizottság tagjai: Hegyesi László, Majsai Endre, Jákli Zoltán


Az Egyesület 2007. évi Közgyűlései, megbeszélései

A GRSP Magyarország Egyesület 2007. évben két Közgyűlést tartott (2007. május 30., 2007. október 25.). A Közgyűlésekről készült hivatalos jegyzőkönyvek az Egyesület Titkárságán megtalálhatók.
A Közgyűléseken kívül a 2007. évi tevékenységek előmozdítása, végrehajtása érdekében több ún. projekt-megbeszélés is megrendezésre került.

Az Egyesület 2007. évi főbb tevékenységei
A GRSP Magyarország Egyesület – az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően – munkáját projektek megvalósítása keretében végzi. Az Egyesület 2007. évben több kis projektet, és egy nagy projektet valósított meg, illetve támogatott.

Nagy projekt: A GRSP Magyarország Egyesület 2007. évi „Biztonsági öv” kampánya

A kampány célja a járművezetők és a járművek utasai figyelmének felhívása a hátsó biztonsági öv használatának fontosságára. A 2007. évi kampány során a GRSP Magyarország Egyesület a korábbi, főként óriásplakátra épülő kampány helyett a televíziós megjelenésre koncentrált. Az új képi megjelenítés a kisgyermeket és a játékmackót helyezte középpontba.
A kampány 2007. szeptemberében kezdődött. A kampány keretében az országos televíziós csatornákon több mint 120 alkalommal vetítették a kampány szpotját, emellett 60 000 darab szórólapot osztottak ki autósoknak budapesti és vidéki bevásárlóközpontok parkolóiban. A televíziós megjelenés a sikeres tárgyalásoknak köszönhetően a tervezett 1 hónap helyett 3 hónapon át tartott, karácsony előtt sugározták az utolsó klipet.

Kis projektek
“Buli sofőr” program
A HAFRAC négyéves tevékenysége során több sikeres programot dolgozott ki, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a felelős és kulturált alkoholfogyasztásra.
2005-ben kezdődött – elsőként az országban – a ”Buli Sofőr” program, amely 2007-ben is folytatódott. A program lényege, hogy speciális „Buli Sofőr”-ös trikókba öltözött fiatalok látogattak meg Budapesten, Balatonon és vidéki városokban kb. 50-70 szórakozóhelyet, és megkérdezik az ott lévő fiatalokból álló társaságokat, hogy van-e köztük buli sofőr, vagyis olyan önként felajánlkozó személy, aki aznap este lemond az alkohol fogyasztásáról, és a szórakozás végén a barátait autóján hazaviszi. Ha a válasz pozitív, akkor ajándékot kaptak, melyet a Coca-Cola Magyarország ajánlott fel. Ha nincs ilyen a társaságban, a hostessek felhívják a figyelmet az ittas vezetés veszélyére.

„Közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai továbbképzés mentőgépkocsivezetők részére” – a 2006 évi projekt folytatása
A korábbi években igen sikeres volt a mentőgépkocsi-vezetők továbbképzése, ezért ez a program 2007-ben is folytatódott. 2007. évben mintegy 120 fő mentőgépkocsi-vezető vett részt a továbbképzésben, ebből 20 járművezető továbbképzését a GRSP Magyarország Egyesület támogatta. A továbbképzést a résztvevők nagyon hasznosnak ítélték, azzal kapcsolatban több résztvevő is elismerő, köszönő sorokat küldött Egyesületünk számára.


2. A 2007. Évi Számviteli Beszámoló Szöveges Kiegészítése, Illetve Beszámoló a Kapott Támogatásokról, és Felhasználásukról


az egyesület Nyitóegyenlege 2007. január 1-jén: 6.155.376,- Ft

Bevételek 2007-ben

Az Egyesület bevételét a 2007. évben a tagdíjak, a tagoktól kapott támogatások és a rendkívüli bevételek képezték.

Tagszervezetektől befolyt tagdíjak

Magyar Szövetség a Kulturált Alkoholfogyasztásért 10.000,-
Majsai Autósiskola „Driver” Közbiztonsági Alapítvány 30.000,-
Transaurus Kft. 30.000,-
Állami Autópálya Kezelő zrt. 200.000,-
Magyar Autóklub 80.000,-
Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. 30.000,-
3M Hungária Kft. 80.000,-
Ikotics István 30.000,-
Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete (NiT) 10.000,-
Inter-út XXI. Kft. 30.000,-
Shell Hungary zrt. 150.000,-
Közlekedéstudományi Intézet Kht. 150.000,-
ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság 80.000,-
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete 80.000,-
Összesen: 990.000,-

Tagoktól, illetve pártoló tagoktól érkezett felajánlások
Állami Autópálya Kezelő zrt.: 4.000.000,- Ft
Összesen: 4.000.000,- Ft

Rendkívüli bevételek
Rendkívüli bevételeket jelentett az Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) hozzájárulása az Egyesület tevékenységéhez egy – a GRSP Magyarország Egyesület és az OBB közötti – „Együttműködési megállapodás” keretében.
ORFK-OBB: 4.000.000,- Ft
Összesen: 4.000.000,- Ft

Egyéb bevételek
Pénzintézettől kapott kamatok 8.391,- Ft
Összesen: 8.391,- Ft

Összes bevétel: 8.998.391,- Ft

KIADÁSOK/RÁFORDÍTÁSOK 2007-ben


Az Egyesület kiadásait a 2007. évben megvalósított projektek (alaptevékenységhez kapcsolódó ráfordítások), és a működéshez szükséges költségek (egyéb ráfordítások) jelentették.

Alaptevékenységhez kapcsolódó ráfordítások:
Biztonsági öv kampány (Add Communication) 2.570.400,- Ft
Kampányköltség (Effektív Art) 360.000,- Ft
Kampányköltség (PMS 2000 Kft.) 234.000,- Ft
Őszi kampány (Gold Communications): 5.947.440.- Ft
Mentőgépkocsivezetők képzése (Ikotics István): 480.000,- Ft
Internet 82.800.- Ft
Könyvelés 171.000,- Ft
Futárszolgálat 3.030,- Ft
Postaköltség 1.395,- Ft
Nyomtatvány 500,- Ft
Bankköltség 46.738,- Ft
Szervezőmunka 440.000,- Ft
Műszaki tanácsadás 1.320.000,- Ft
Összesen: 11.657.303,- Ft

Egyéb ráfordítás: 384,- Ft

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS: 11.657.687,- Ft

Az egyesület záróegyenlege 2007. DECEMBER 31-én: -2.659.296,- Ft


3. A Vezető Tisztségviselők Juttatásai


A GRSP Magyarország Egyesülettől 2007. évben a vezető tisztviselők részére semmiféle juttatás nem került kifizetésre.
Töltse le doc formátumban!

GRSP Magyarország Egyesület, 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.; Tel.: 371-5944, Fax: 371-5899; grsphungary@grsphungary.hu